Voor het klimaat telt elke cent

Voor het klimaat

telt elke cent

Piet Colruyt

“Perfectie nastreven werkt verlammend”

Piet Colruyt (54 jaar) heeft een antwoord op zijn klimaatzorgen gevonden in impactinvesteren. “Investeringen met een fair rendement en een grote impact op de maatschappij en de planeet moeten we sneller bij het brede publiek krijgen.”

“Als je enkel perfectie aanvaardt, dreig je niets te doen”

 

– Mijn drempel

Als lid van de derde generatie van ons familiebedrijf ben ik mij op een bepaald moment vragen beginnen te stellen. Als architect was ik verantwoordelijk voor het ontwerp van de supermarkten. Wat op zich een heel zinvolle bezigheid is, want we hebben heel  energiezuinige en duurzame winkels ontworpen. Maar daarnaast was ik ook bestuurder bij het bedrijf en dan beslis je over investeringen van soms vele honderden miljoenen. Zo ben ik gaan nadenken, misschien kan ik daar meer impact mee maken. Daar is het idee gegroeid om mij toe te leggen op investeren.

Bij Colruyt dachten we ook al na over hoe we goed kunnen doen voor de mens en de planeet. We hebben bijvoorbeeld veel geïnvesteerd in hernieuwbare energie en energiebesparing. Dat was achteraf gezien best rendabel. Wat ik me ben gaan afvragen is of je even rendabel kan investeren in andere noden zoals inclusie of de strijd tegen polarisatie.

Je moet aanvaarden dat misschien niet alles aan een verhaal voor de volle 100% duurzaam is.

Ik heb geleerd om niet halsstarrig vast te houden aan ideeën. Want we hebben ook fouten gemaakt. We hadden bijvoorbeeld geïnvesteerd in de productie van houtpellets, in theorie een CO2-neutrale energiebron, terwijl pas later duidelijk werd dat het fijn stof problematisch was en het zagemeel soms uit Canada kwam of ter plaatse gemaakt werd van niet-verkochte bomen. Dat was dus helemaal niet te verantwoorden.

Je moet dus altijd blijven openstaan voor het idee dat je je vergist hebt. En je moet anderzijds aanvaarden dat misschien niet alles aan een verhaal voor de volle 100% duurzaam is. 90% duurzaam is misschien ook al goed. Het werkt verlammend als je enkel die perfectie aanvaardt en dan dreig je niets te doen.

“Ik aanvaard minder rendement of meer risico”  

– Mijn oplossing

Een belangrijk moment voor mij was de ontdekking van het sociaal ondernemerschap. Nog te weinig mensen kennen dit verhaal. Het gaat om ondernemers die heel gedreven en gepassioneerd zijn, maar die niet vertrekken vanuit een gat in de markt maar eerder vanuit een gat in de maatschappij waar zij een duurzame oplossing voor vinden. 

Sociale ondernemers zijn mensen die hun nek uitsteken en de economie doen draaien, maar tegelijk iets doen waar de maatschappij baat bij heeft. En als je daar als investeerder nog eens een rendement kan op halen, fantastisch toch? Dat ik sociale ondernemers met een goed businessplan kan steunen, was het begin van mijn journey als impactinvesteerder.

Eigenlijk zijn er twee soorten impactinvesteerders nodig. Ten eerste mensen die bereid zijn te investeren voor marktconforme rendementen. Iedereen zou dat moeten doen. Alleen zijn er wellicht niet genoeg projecten die even rendabel zijn, of toch niet meteen. En dus is er ook een groep nodig van mensen die bereid zijn wat minder rendement te aanvaarden of wat meer risico te nemen.

Dan vind ik het mijn taak, als geprivilegieerd persoon die geboren is in een vermogende familie, om daarmee te experimenteren. Zo kunnen projecten doorgroeien tot ze wel datzelfde rendement opleveren. En dan is het aan andere mensen om hun bank en pensioenfonds aan te sporen daarin te investeren.

“Ik geloof heel hard in de push die klanten hun bank kunnen geven”  

– Mijn impact

Ik geloof heel hard in de push die klanten hun bank kunnen geven. Als iedereen duurzame impactfondsen en groene beleggingen gaat vragen, dan zullen de banken staan te springen om die aan te bieden. Nu zien ze duurzaamheid nog te vaak als een last of omdat het moet van Europa. Die vraag van klanten, dat is wat we ook nodig hebben.

Mijn beste investering qua impact vind ik zelf in de Klimaatzaak. Zoals advocaat Roger Cox heeft aangetoond in Nederland, kan je binnen een democratisch bestel in de rust van de rechtszaal bewijzen dat de regeringen in ons land onvoldoende doen om de burgers te beschermen tegen de klimaatverandering. Filantropisch geld als katalysator van systeemverandering, is ook een vorm van impactfinanciering.

Als iedereen duurzame beleggingen gaat vragen, dan zullen de banken staan te springen om die aan te bieden.

Een andere mooie investering vind ik Wattson, een bedrijf dat ervoor zorgt dat woonzorgcentra tot 40 procent energie besparen. Vaak gebeuren die investeringen niet, omdat de bewoner die de energierekening moet betalen en de uitbater die bezig is met zorg niet de eigenaar van het gebouw zijn. Het resultaat is dat ouderen in oncomfortabele gebouwen zitten en een veel te hoge rekening betalen. Die investeringen werken en hebben mij al een mooi rendement opgeleverd.

En dan zien we dat de banken klaar zijn om in te stappen en zo kunnen we opschalen. Van 12 rusthuizen tien jaar geleden hebben we intussen 160 woonzorgcentra aangepakt. We kunnen misschien hetzelfde gaan doen bij sociale woningen en scholen. Zulke investeringen, met een fair rendement en een grote impact op de maatschappij en de planeet, moeten we sneller bij het brede publiek krijgen.

Andere testimonials

Gratis e-book – Impact met je geld in 4 stappen

Met dit e-book leer je slimmer en vooral duurzamer om te gaan met je geld. Je zal de duurzame belegger in jezelf ontdekken, een plan leren opmaken en een aanpak vinden die werkt voor jou.

Scroll naar boven