Voor het klimaat telt elke cent

Voor het klimaat

telt elke cent

Disclaimer

Alle publicaties op deze website, waaronder maar niet beperkt tot webinars, powerpoints, e-learning modules, artikels, cursussen en video’s, verstrekt door Duurzaam Beleggen Academy (hierna: de “Publicaties”) zijn bestemd voor zowel professionele als particuliere gebruikers. De Publicaties worden louter ter beschikking gesteld met het oog op het verstrekken van informatie.

De informatie die via onze Publicaties ter beschikking wordt gesteld (hierna: “Informatie”) heeft als uitsluitend doel om algemene informatie te verstrekken over beleggen en mag niet worden beschouwd als juridisch, economisch, fiscaal, marketing of ander advies. Hoewel er wordt getracht om de Informatie op een zo nauwkeurig, volledig en actueel mogelijke wijze te verstrekken en de Informatie steeds steunt op betrouwbare bronnen, geeft Duurzaam Beleggen Academy geen enkele garantie of verklaring omtrent de juistheid of volledigheid van de Informatie. De Informatie omvat een loutere inschatting omtrent beleggen, hetgeen inherent een risicovolle activiteit is. Duurzaam Beleggen Academy kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de verstrekte Informatie en de mogelijke gevolgen of schade (waaronder maar niet beperkt tot gederfde winst of verlies) die eruit zouden kunnen voortvloeien.

Gebruikers van de Publicaties (hierna: “Gebruikers”) zijn verantwoordelijk om op eigen initiatief de besproken onderwerpen verder te onderzoeken en eventueel onafhankelijk advies in te winnen. Gebruikers bevestigen dat het gebruik van de Publicaties op eigen verantwoordelijkheid gebeurt en dat zij verantwoordelijk blijven voor hun beslissingen en handelingen al dan niet gebaseerd op de Informatie verstrekt via de Publicaties.

De Informatie wordt beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het auteursrecht. De Informatie is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag op geen enkele wijze worden gewijzigd, gereproduceerd, verspreid of gebruikt voor enig openbaar of commercieel doeleinde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Duurzaam Beleggen Academy te hebben ontvangen.

Het Belgische recht is van toepassing op deze disclaimer.

Scroll naar boven