Voor het klimaat telt elke cent

Voor het klimaat

telt elke cent

Paul Buysens

“Impact is ons hoofddoel, geld is maar een middel”

(Reclame)

Paul Buysens (43 jaar) investeert met Incofin cvso in microkredieten, kleine leningen aan boeren en ondernemers in het globale zuiden. “In België beseffen we niet altijd dat financiële diensten eigenlijk essentiële diensten zijn.”

“Bedrijfjes blijven klein omdat ze geen financiering vinden.”

 

– Mijn drempel

Overal in de opkomende landen zijn er mensen die bedrijfjes opzetten als ondernemers of landbouwers. Die creëren ook extra tewerkstelling. Alleen blijven die bedrijfjes jammer genoeg meestal klein, omdat ze geen financiering vinden. 

 

We beseffen niet altijd dat financiële diensten essentieel zijn.

In België beseffen we niet altijd dat financiële diensten eigenlijk essentiële diensten zijn. Zonder hypotheek zou bijna niemand een huis kunnen kopen. En zonder verzekering mag je niet met de wagen rijden. Wel, zonder lening is het ook moeilijk om te groeien als ondernemer. Mensen moeten kunnen investeren, in pakweg extra plantgoed, in betere zaden of in een tweede koe, anders wordt het moeilijk.

Daarnaast moeten ze ook kunnen sparen. Ze hebben een buffer nodig, bijvoorbeeld voor wanneer er zich weer eens een klimaatramp voordoet. Het merendeel van onze klanten leeft in rurale gebieden, waar financiële diensten niet voorhanden zijn. En ongeveer 70 procent van onze klanten zijn vrouwen, die vaak nog minder toegang hebben tot financiële diensten.

“Microkredieten zijn een systemische oplossing”

 

– Mijn oplossing

In de opkomende landen komt een groot stuk van de groei van kleine ondernemers. De enige manier om hen toegang tot financiering te geven zijn microkredieten, kleine leningen van gemiddeld 1.500 dollar. Wij investeren daarom in lokale microkredietinstellingen. Die kennen de lokale markt heel goed en kunnen heel snel heel veel mensen bereiken.

We merken dat microfinanciering steeds meer ingezet wordt om te investeren in aanpassingen aan de klimaatverandering. Een vrouw in Kenia vertelde me bijvoorbeeld dat ze investeerde in een nieuw dak. Dat moest worden hersteld na een storm, maar het moest vooral meer water opvangen omdat ze door de aanhoudende droogte haar waterput niet genoeg kreeg aangevuld.

Al vanaf 130,2 euro kan je aandelen kopen in ons coöperatief fonds. We hebben 2.500 aandeelhouders, vooral kleine spaarders, met daarnaast ook een paar grote institutionele investeerders die ons steunen. Wij investeren en dat moet een rendement opbrengen, maar in de eerste plaats willen we impact. Dat is ons hoofddoel. Geld is maar een middel. Investeren in ons coöperatief fonds houdt ook risico’s in: wij raden iedere investeerder aan om de risico’s goed af te wegen tegenover het beoogde financieel en sociaal rendement.

 

“Waardig werk en een waardig inkomen zijn heel belangrijk”

 

– Mijn impact

Ik werkte voor een grote Amerikaanse multinational, maar mijn vrouw heeft me geïnspireerd om iets meer ondernemends en impactvols te doen. Met Incofin investeren we ongeveer 500 miljoen euro, met ons coöperatief fonds mikken we op ongeveer 30 miljoen euro per jaar te investeren.

Vorig jaar is er een groot onderzoek gedaan naar microfinanciering. 85 procent van de mensen die een lening hadden gekregen gaf aan dat hun inkomen is gestegen. Waardig werk en een waardig inkomen zijn heel belangrijk. Daarnaast heeft microfinanciering bij het merendeel van de mensen ook een positieve impact op hun levenskwaliteit en op onderwijs, huisvesting en gezondheid.

Ik doe iets positief en dat geeft veel motivatie.

In Kenia heb ik een vrouw ontmoet met een klein landbouwbedrijf. Ze was heel klein gestart, van niets eigenlijk. Nu had ze een paar koeien, een twintigtal geiten en meer dan honderd kippen. Ze was heel trots op wat ze had bereikt. Nog interessanter vond ik dat alle vrouwen in het dorp hetzelfde zijn beginnen doen. Door haar voorbeeld is dat vandaag een dorp vol onderneemsters.

Zelf haal ik nu veel voldoening uit mijn job. En mijn kinderen vinden het fantastisch wat ik doe. Het geeft hun inspiratie om de verhalen te horen. Ik werk hard, steek er veel tijd en energie in, maar ik doe het voor iets positiefs en dat geeft veel motivatie.

 

Disclaimer: Incofin cvso is een partner van onze campagne. Zonder hun zeer gewaardeerde steun was deze niet mogelijk geweest.

Andere testimonials

Gratis e-book – Impact met je geld in 4 stappen

Met dit e-book leer je slimmer en vooral duurzamer om te gaan met je geld. Je zal de duurzame belegger in jezelf ontdekken, een plan leren opmaken en een aanpak vinden die werkt voor jou.

Scroll naar boven