Voor het klimaat telt elke cent

Voor het klimaat

telt elke cent

Drie manieren om te beleggen voor het klimaat

Wat je met je centen doet of net niet doet, dat is waar je grootste impact zit. Ontdek drie manieren waarop je met je centen kan bijdragen aan het klimaat.

Sparen en beleggen doe je het best met een doel voor ogen. Je zet bijvoorbeeld wat geld opzij voor mocht je een tegenvaller kennen. Je spaart voor een droomreis of een eigen stek. Of je belegt voor je pensioen of om wat geld door te geven aan de kinderen.

Het is goed dat je die doelen duidelijk stelt. Ze bepalen namelijk mee wat voor jou de beste oplossing is. Wil je vooral veiligheid en moet je vlot aan je geld kunnen, dan is een klassieke spaarrekening het meest aangewezen. Ben je bereid wat risico te nemen en kan je je geld een tijdje missen, dan kan je aan beleggen denken.

Dat zijn je financiële overwegingen. Het klimaat verandert daar op zich niets aan. Maar je kan je ongerustheid wel bij elk van die financiële beslissingen laten meespelen. 

Jouw grootste impact

Wat is de impact van elk van die financiële keuzes? Dat hangt af van verschillende zaken. Onder meer van wat er concreet met je geld gebeurt. Er bestaan namelijk verschillende manieren waarop je het klimaat, en breder duurzaamheid, in rekening kan brengen. We bespreken er drie.

Laat er evenwel geen twijfel over bestaan: ben je ongerust over het klimaat en wil je er graag iets aan doen, dan zijn je financiële beslissingen wellicht de belangrijkste keuzes die je moet maken. Of toch de beslissingen waarmee je het grootste verschil kan maken.

De Britse organisatie Make My Money Matter berekende voor een campagne dat de impact van een ‘groen pensioen’ 21 keer groter is dan vegetarisch eten, nooit meer vliegen en voor een duurzame energieleverancier kiezen samen.

De campagne gaat over de verduurzaming van pensioenfondsen, maar dezelfde redenering gaat in meer of mindere mate op voor al je financiële beslissingen. Wat je met je geld doet, doet ertoe. Sterker nog, het is wellicht waar je grootste impact zit. En dus kan je al die beslissingen nemen met het klimaat in je achterhoofd of zelfs als prioriteit.

1) Zeg 'niet met mijn geld'

21 keer meer impact met een groen pensioen

De Britse organisatie Make My Money Matter voert een campagne om Britse pensioenen te verduurzamen, ‘Green my pension’. Het argument is dat je daarmee je voetafdruk 21 keer meer kan verkleinen dan door vegetarisch te eten, nooit meer te vliegen en voor duurzame energie te kiezen samen.

21 keer meer impact klinkt misschien veel, en toch is het cijfer niet helemaal van de pot gerukt. Pensioengeld is nog vaak geïnvesteerd in bedrijven die schade aanrichten of niet-duurzaam produceren. “Je geld veranderen is het meest betekenisvolle dat je kan doen om je voetafdruk te verkleinen”, aldus de campagne.

Die roept Britten onder meer op een standaardbrief te versturen naar de beheerder van hun pensioenfonds. Daarin staan drie concrete eisen:

  1. Gebruik je macht om de uitbreiding van fossiele brandstoffen te beëindigen
  2. Bestrijd ontbossing in uw portefeuille
  3. Investeer meer in klimaatoplossingen

In ons land voerde Fairfin al campagnes voor meer duurzame pensioenen.

Een eerste manier om het klimaat te laten spelen is door bepaalde activiteiten eenvoudigweg uit te sluiten. Het is jouw geld, dus je hebt toch ook alle recht om te beslissen wat er wel en vooral niet mee gebeurt?

Dat idee vormt ook de oorsprong van duurzaam beleggen. Al in de zeventiende eeuw beslisten protestantse quakers in de Verenigde Staten niet meer te investeren in bedrijven die gebruikmaakten van slaven.

Jij kan dus heel eenvoudig beslissen om bijvoorbeeld niet langer in fossiele energie te investeren. Net zoals je kan beslissen niet meer te investeren in chemische bedrijven die de biodiversiteit schaden of in kledingproducenten die de arbeidsrechten niet respecteren.

Denk je dat dat niets uitmaakt? Als jij niet investeert, dan doet iemand anders het wel?  internationaal onderzoek toont het tegendeel aan, dat er wel een duidelijk impact is op de betrokken bedrijven.

Je bent ook niet alleen. De zogenaamde desinvesteringsbeweging is één van de grootste klimaatbewegingen ter wereld. Al 1.600 grote investeerders, denk aan pensioenfondsen en verzekeraars, beloven niet meer in fossiele energie te investeren. Samen zijn ze goed voor 40.000 miljard dollar aan investeringen of ruwweg 20 procent van de markt. In deze databank kan je per land kijken wie beloofd heeft te desinvesteren.

2) Beloon de beste leerlingen

Een tweede manier om financieel rekening te houden met het klimaat is een meer positieve insteek. Je kan namelijk kiezen voor die bedrijven die wel goed bezig zijn of ernstig werk maken van een transitie. Zo beloon je als het ware de beste leerlingen van de klas.

Hoe kan je die vinden? Er is een hele industrie ontstaan om bedrijven punten te geven op het vlak van milieu (E), sociaal beleid (S) en goed bestuur (G). Dat systeem van duurzaamheidsscores ligt geregeld onder vuur. Niet onterecht. Er valt heel veel te zeggen over de zin en onzin van die punten. De grote verdienste is wellicht dat het beleggers gewoon maakt om verder te kijken dan de omzet- en winstcijfers.

Er wordt druk gewerkt aan alternatieven. Er zijn bijvoorbeeld initiatieven die de impact van bedrijven op het klimaat in kaart brengen. De realiteit is dat er nog veel werk aan de winkel is om dat hele systeem van rapportering en het beoordelen van de duurzaamheid van bedrijven helemaal op poten te zetten.

Laat dat geen excuus zijn om niets te doen. Ook zonder een perfect puntensysteem valt er veel te zeggen over de duurzaamheid van een bedrijf. Onderzoek heeft aangetoond dat bedrijven die duurzaamheid ernstig nemen, op termijn betere resultaten halen. Het is dus ook gewoon financieel verstandig om daarbij stil te staan.

Rest nog een belangrijke vraag: hoe breed definieer je ‘de beste leerlingen’? Is dat de helft, het beste kwart of mag het voor jou zelfs nog wat strenger zijn?

3) Maak impact

Een derde manier waarop het klimaat gebaat is bij je centen is impactinvesteren. Heel eenvoudig gesteld kan je dat zien als de ‘groenste’ vorm van duurzaam beleggen.

In essentie wil een impactbelegger een meetbaar effect realiseren met een investering, een impact op bijvoorbeeld het milieu, het klimaat of de maatschappij. Dat kan gaan over een daling van de CO2-uitstoot, minder verbruik van pesticiden of de bouw van sociale woningen.

Financieel rendement blijft natuurlijk ook voor een impactbelegger een rol spelen in de afweging tussen verschillende investeringen, maar andere factoren zijn minstens even belangrijk en vaak zelfs doorslaggevend.

Gaat impact ten koste van rendement? Dat kan en soms maken mensen bewust die keuze. Maar dat hoeft zeker niet altijd zo te zijn. Investeringen in bijvoorbeeld hernieuwbare energie zijn al vaak heel rendabel gebleken.

Wat is impactinvesteren?

Het Global Impact Investing Network (GIIN) definieert impactinvesteringen als “investeringen die worden gedaan met de intentie om naast een financieel rendement ook een positieve, meetbare impact op de maatschappij en het milieu te genereren”.

Impactbeleggen is gebaseerd op drie ideeën:

  • Intentionaliteit: je hebt het uitdrukkelijke doel om een bepaalde impact te maken
  • Additionaliteit: zonder jouw investering zou de beoogde impact niet zijn gerealiseerd.
  • Meting: je kan het effect meten, zodat je kan nagaan of de beoogde impact is gehaald.

In dit artikel hebben we drie strategieën voorgesteld om duurzaam te beleggen, namelijk uitsluiting, best-in-class en impactbeleggen. Weet dat die drie niet de enige mogelijkheden zijn. In de e-learning van Duurzaam Beleggen Academy staan zeven strategieën om duurzaam te beleggen, die elkaar overigens niet uitsluiten maar vrijelijk te combineren vallen. Zo laten ze toe een heel persoonlijke invulling te geven aan wat er met je geld gebeurt.

Lees meer

Gratis e-book – Impact met je geld in 4 stappen

Met dit e-book leer je slimmer en vooral duurzamer om te gaan met je geld. Je zal de duurzame belegger in jezelf ontdekken, een plan leren opmaken en een aanpak vinden die werkt voor jou.

Scroll naar boven